монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 7-р сарын тайлан

Admin 2018/07/30 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ДОЛОО ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.06.26-2018.07.25/