монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангаа ирүүлнэ үү

Admin 2019/01/07 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаад улс болон олон улсад төвтэй төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрууд 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр Гадаадын иргэн, харьяатын газарт ирүүлнэ үү.