монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Admin 2018/01/30 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 01 дүгээр сар, 02 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг харьцуулсан байдлыг графикаар харуулав.

1.png

  • 2018 оны 01 дүгээр сар, 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

2.png