монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2019/02/01 ӨМНӨД БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Энд дарж үзнэ үү