монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2019/02/26 ХОЙД БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Энд дарж үзнэ үү