монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/09/28 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018.08.26-2018.09.25/