монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

АЛБАН ХААГЧДАД “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА МАНЛАЙЛАЛ”, “ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХАД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Admin 2019/10/23 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Тус газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хувь хүний хөгжил ба манлайлал” сэдэвт сургалт зохион байгуулж “Саникон” ХХК-ийн зөвлөх багш мэдээлэл хийв. Тус сургалтанд 14 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх, хөшүүргийн хүч, хөгжлийн процесс, хандлага болон амжилтын түлхүүр, манлайлал менежмент хоёрын ялгаа зэргийн талаарх мэдлэг олж авлаа.

74664549_458115818176389_8818708756620640256_n.jpg

76968580_693985554425558_3025193281890811904_n.jpg

75398317_935712873495865_8874203775649185792_n.jpg

77237755_432863360965927_2348041050011992064_n.jpg