монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Албан хаагчид “Эрүүл мэндийн үзлэгт” хамрагдлаа.

Admin 2018/11/21 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газар нь тус сумын нэгдсэн эмнэлгээс ирсэн явуулын лабораторид 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр нийт албан хаагчдаа эрүүл мэндийн дэлгэрэнгүй үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа.

IMG_3560.jpg

IMG_3550.jpg

IMG_3555.jpg