монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“Архивын улсын үзлэг”-ийн бэлгэл байдалыг хангах шалгалтанд хамрагдлаа.

Admin 2019/05/23 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Энэ онд улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах “Архивын улсын үзлэг”-ийн хүрээнд Гадаадын иргэн харьяатын газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудит,боомт орон нутгийн хэлтсийн дарга Л.Батсүхээр ахлуулсан ажлын хэсэг Гадаадын иргэн харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газарт ажиллан хяналт шалгалт хийж, архивын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хангалтыг дүгнэлээ. Шалгалтын хүрээнд дараах байдлаар үнэлэгдсэн байна:

-Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа 80,8% “B” буюу “Сайн”

-Байгууллагын архивын ажил 85,2% “B” буюу “Сайн”

-Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал 81,5% “B” буюу “Сайн”

-Байгууллагын ажлын зохион байгуулалт 85% “B” буюу “Сайн” тус тус үнэлэгдлээ.

IMG_4826.jpg

IMG_4818.jpg

IMG_4872.jpg

IMG_4867.jpg