монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Admin 2019/03/20 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:00 цагт байгууллагын гаднах орчин тойрны цэвэрлэгээ хийх албан бичиг ирсэний дагуу хамт олноо зохион байгуулан хуваарьт газраа цэвэрлэж идэвхтэй оролцсон