монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАР ТЭЭВРИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2018/02/05 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газар Тээврийн прокурорын газартай хамтран “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын аргачилсан заавар”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт, загвар”-ын талаар тус газрын хяналтын улсын байцаагч нарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан бөгөөд албан хаагчид зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа болон хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны талаарх мэдлэгээ бататгасан үр өгөөжтэй сургалт боллоо.

IMG_3901-768x511.jpg