монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЦАГДААГИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Admin 2019/09/20 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газраас 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр ирсэн албан хүсэлтийн дагуу 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр тус газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Н.Ганболд Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагчдад “Засгийн газрын 145, 146 дугаар тогтоол, Гадаадын иргэдтэй харилцахад анхаарах зарим асуудал” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж ажиллаа.