монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ДОТООД АУДИТЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛ

Admin 2018/12/17 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ДШДАХ-ИЙН ДОТООД АУДИТЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.