монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Эрх зүйн хөтөч

Admin 2018/07/09 Видео мэдээ

Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн Эрх зүйн хөтөч нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.