монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаадын иргэн, харьяатын газар улсын үзлэгт “Маш сайн” үнэлгээгээр дүгнэгдлээ

Admin 2019/12/18 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь "Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т амжилттай хамрагдаж 96,75 буюу “Маш сайн” үнэлгээгээр дүгнэгдлээ. Тодруулбал, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан хуваарийн дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд тус байгууллагад ажиллаж төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг 97 хувиар, байгууллагын архивын ажлыг 99 хувиар, албан хэрэг хөтлөлтийг 95 хувиар, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлсэн байдлыг 96 хувиар тус тус амжилттай дүгнэсэн байна.

79331767_1288835784657950_529169760760365056_n.jpg