монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАР ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2018/03/07 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газар Иргэний агаарын тээвэр дэх Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тус газрын албан хаагчдад 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан бөгөөд сургалтаар байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээндээ гэмт хэрэг гарч байгаа шатгаан нөхцлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллаж гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээллийг мэдэгдэх талаар хичээл орж, харилцан ярилцсан.

аа-300x225.jpg

хх-300x225.jpg