монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/06/25 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны байдлаар нийт 5 өргөдөл, бүртгэгдсэнээс албан хаагчдаас5өргөдөл ирүүлснийгшийдвэрлэсэн байна.

06 сар.PNG