монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/09/25 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар өргөдөл, гомдол ирээгүй болно.