монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН /2019.05.26-2019.06.15/

Admin 2019/06/27 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ