монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД НЭГДСЭН ЦУГЛАРАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Admin 2019/10/24 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Тус газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/15 дугаар тушаалаар 11 дүгээр сарын 3-6-ны өдрүүдэд тайлан, төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод ажлын зохион байгуулалт, албан хаагчдын баримт бичигтэй ажиллах чадамжийг дээшлүүлэх зорилгоор Хойд бүс дэх газрын албан хаагчдын цугларалтыг Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд амжилттай зохион байгуулж ажиллаа.