монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-аас 2018 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Admin 2018/01/12 Мэдээ

ГИХГ-аас 2018 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг ЭНД дарж үзнэ үү.