монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын албан хаагчид гамшгийн үеийн дуут дохиогоор жагслаа.

Admin 2019/03/21 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 399 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам”-ын дагуу 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 16.00 цагт зарлагдасан 3 удаагийн дууд дохиогоор ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын 7 албан хаагч бэлэн байдлыг ханган ажиллаа.

IMG_4481.JPG

IMG_4490.JPG

IMG_4495.JPG