монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“ХИЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

Admin 2019/09/20 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газраас 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр ирсэн 01/355 албан бичгийн хүсэлтийн дагуу Европын холбооны Монголын худалдааг дэмжих /TRAM/ төсөл, Гаалийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж буй “Хилийн хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтад 09 сарын 20-ны өдрийн 09 цагт тус газрын 3 албан хаагч хамрагдлаа.