монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

Admin 2019/10/22 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т хяналтын улсын байцаагч П.Бороо, мэргэжилтэн Ш.Чулуун-Эрдэнэ, Б.Отгон нар өөрийн байгууллагын талаар иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.