монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Үйлчилгээний албан хаагчид байгууллагын байр орчны цэвэрлэгээ хийлээ.

Admin 2019/03/20 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газрын үйлчилгээний албан хаагчид 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1 багийн 135 дугаар байр орчмын цугларсан хогийг цэвэрлэж цэвэр орчинг бүрдүүлэн ажиллажээ. Цаашид энэхүү цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмолжуулж албан хаагчдыг ажиллуулах ая тухтай орчин байгууллагын удирдлага анхааран ажиллаж байна.

54278314_814451525556585_8147522552143544320_n.jpg

54257906_272639286989678_1612684821497118720_n.jpg

54268473_397478707737279_6513029278286741504_n.jpg

54388179_251205355762619_546472315685175296_n.jpg