монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Коронавирусын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Admin 2020/04/21 Мэдээ, мэдээлэл

Коронавирусын халдвараас хамтдаа сэргийлье.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

10.jpg