монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2019/04/03 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Агаарын замын боомт хариуцсан газраас 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар сургалт зохион байгуулж, тус газрын сүлжээний инженер нийт 22 албан хаагчдад мэдээлэл хийв. Тус сургалтаар байгууллагын даргын 2018 оны А/144 дүгээр тушаалаар баталсан “Байгууллагын мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны журам”, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг хийж байгаа гэмт халдлагын төрөл, хийгдэх болсон шалтгаан, түүнээс урьдчилан сэргийлэх аргын талаар заав.

1