монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“НЭГ ХОРОМ ХӨДӨЛГӨӨН”

Admin 2019/03/27 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Нэг хором хөдөлгөөн” аяны хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах хэлтсийн хошууч Цэрэнбат, Бадрал нар “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 27 –ны өдөр бүсийн албан хаагчдад зохион байгуулсан.