монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Сэлэнгэ аймаг дахь “Удирдах ажилтны зөвөлгөөн”

Admin 2019/01/25 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн удирдлагын баг, бүрэлдэхүүн 2018 оныхоо ажлын ололт амжилт, алдаа дутагдлаа шүүн тунгаан хэлэлцсэн “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д Хойд бүс дэх газрын дарга Б.Мөнхбат оролцсон. Зөвлөгөөний хүрээнд 2018 оны салбарын аврагууд, тэргүүний сум, байгуллагуудыг тодруулан урамшуулж, Аймгийн Засаг даргын харьяа агентлаг, сумдууд 2019 онд “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, 2019 оныг “Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил” болгон зарлалаа. Төр, төсвийн байгууллагын ажилтан албан хаагч бүр цаг ашиглалт, ажлын бүтээмж, харилцаа хандлагаа онцгой анхаарахыг тодотголоо.