монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ШАВ ТАВИХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА

Admin 2019/09/27 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Гаалийн шинэчлэл”-ийн хүрээнд “Хилийн Алтанбулаг боомтын авто зам, авто зогсоолын барилга угсралтын ажил” шав тавих ажиллагаанд 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр хилийн хамтран ажилладаг байгууллагуудтай оролцож Газрын дарга Б.Мөнхбат, хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Мөнх-Эрдэнэ, хяналтын улсын байцаагч Б.Ганзориг , мэргэжилтэн Б.Батцэцэг, Л.Энх-Амгалан, Р.Батзаяа, Б.Отгон Э.Мөнгөнцэцэг нар оролцсон.

Мөн тус өдөр “Сүхбаатар төмөр замын боомтын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолборын барилга угсралтын ажил” –ын шав тавих үйл ажиллагаа болсон.