монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТУС ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ Г.БУЯННЯМ НЬ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧААР ТОМИЛОГДЛОО.

Admin 2019/06/14 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Ганбаатар овогтой Буянням нь Дорноговь аймаг дахь газарт ГИХГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны Б/139 тоот тушаалаар Хяналтын улсын байцаагчаар томилогдлоо.