монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Визийн байх хугацааг 1 удаа 30 хоногоор сунгуулсан ч сунгалтын хугацаандаа гарах боломжгүй болсон бол дахин сунгуулж болох уу?

Admin 2020/04/16 Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсад жуулчлалаар болон түр ирэгчээр ирсэн гадаадын иргэний визийн байх хугацааг 1 удаа 30 хүртэл хоногоор сунгах боломжтой.

POS2.jpg

POS1.jpg