монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Admin 2016/07/21 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан үзэх

Дэлгэрэнгүй ...

АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Admin 2016/05/06 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт. Д.Баатарсайхан Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба ашиг сонирхлын зөрчлийн харилцан хамаарал” сэдэвт хичээл заав.

Дэлгэрэнгүй ...

АЛБАН ХААГЧИД “АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Admin 2016/04/04 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн захиалгаар Удирдлагын ухааны магистр Х.Шаандар 3 дугаар сарын 25-ны өдөр албан хаагчдад “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвээр хичээл заав.

Дэлгэрэнгүй ...