монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Газрын даргын тушаал

 Д/д1 Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйлчилгээний стандарт 2018 он  А/79   
2 Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг түдгэлзүүлэхийг хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх журам 2017 он  А/111   
3 Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам 2016 он  А/284   
4 Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт 2014 он  А/226   
5 Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх журам 2010 он  А/396