Эхлэл     Оршин суух

Оршин суух зөвшөөрлийн хасалт

 

Бүр мөсөн нутаг буцах тохиолдолд Гадаадын иргэн, харьяатын газар, хилийн боомтод уригч байгууллагын хүсэлт, оршин суух үнэмлэх, паспортын хамт авчирч хасалт хийлгэнэ.

  1. Гадаадын иргэн, харьяатын газарт уригч байгууллагын хүсэлт; 

  2. Оршин суух үнэмлэх;

  3.  Гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт;

  4. Хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор ирсэн тохиолдолд төрийн захиргааны эрх бүхий байгууллагаас олгосон хасалт хийлгэх зөвшөөрөл;