Эхлэл     Оршин суух

Оршин суух зөвшөөрлийн хасалт

Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр удаан хугацаагаар оршин сууж байсан гадаадын иргэн нутаг буцах тохиолдолд Гадаадын иргэн, харьяатын газар болон хилийн боомтод уригч байгууллагын хүсэлт, оршин суух үнэмлэхийг паспортын хамт авчирч хасалт хийлгэнэ.

 

  • Гадаадын иргэн, харьяатын газарт уригч байгууллагын хүсэлт; 
  • Оршин суух үнэмлэх;
  •  Гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт;
  • Хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор ирсэн тохиолдолд төрийн захиргааны эрх бүхий байгууллагаас олгосон хасалт хийлгэх зөвшөөрөл;

test

dts