монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Шуурхай:
Засгийн газрын 2018.05.23-ны өдрийн хуралдаанаар “Монгол Улсын виз олгох журам”, “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-ыг шинэчлэн баталж, "Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулах байх хугацаа тогтоох журам"-д нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Уг журмууд 2018 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ. Та ЭНД ДАРЖ журмуудтай танилцана уу.

Бидний үзүүлэх үйлчилгээ