Эхлэл     Албан болон хувийн хэргээр оршин суух

Үйлчилгээний төрлүүд

Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах 
Хүсэлтийг гадаадын иргэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн мэдүүлнэ.

 

 

 

Оршин суух зөвшөөрлийн хэлбэр өөрчлөх хүсэлт гаргах
Хүсэлтийг гадаадын иргэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн мэдүүлнэ.

 

 

 

Оршин суух зөвшөөрлийн хасалт хийлгэх хүсэлт гаргах 
Хүсэлтийг гадаадын иргэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн мэдүүлнэ.