Эхлэл     Төрийн бус байгууллага

Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар

Олон улс болон гадаад улсад төвтэй төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох

 

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Мэдүүлгийн хуудас татах

Төлбөр

  1. Төлбөр Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /900.000/ ₮ Голомт банк- 1320000052 дансанд тушаах

Шийдвэрлэх хугацаа

  1. 60 хоног

 

 

 

 

 

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Мэдүүлгийн хуудас татах

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

Зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө хүсэлт гаргана

 

Төлбөр: 

Төлбөр Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /360.000/ ,
гэрчилгээ шинээр авах /60.000/ ₮ Голомт банк- 1320000052 дансанд тушаах