Эхлэл     Паспортын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Паспортын мэдээллийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт
  • Шинэ болон хуучин гадаад паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын  хамт 
  • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар /байгууллагаар уригдсан тохиолдолд/ ;
  • Шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг;
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  • Мэдүүлгийн хуудас. 

Санамж

 

Паспорт шинэчлэгдсэн тохиолдолд хүсэлт гаргана. 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 17.500₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 32.500₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 21.000₮ 
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 38.500₮
Яаралтай үйлчилгээ – 53.500₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар