Эхлэл     Паспортын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Паспортын мэдээллийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хүсэлт
  • Шинээр олгогдсон паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг 
  • Хуучин гадаад паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг
  • Оршин суух үнэмлэхний цээж зураг /Цээж зургийн арын дэвсгэр цагаан өнгөтэй, хэмжээ 3.5х4.5, сүүлийн 1 сарын дотор авахуулсан байх. Нүүрний хэсэг цээж зургийн 90 хувийг эзэлнэ. Өөрийн нүүр царайг халхалсан нүдний шилгүй, малгай өмсөөгүй, чих, дух, хөмсөг бүрэн гарсан байх/
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Санамж

 

Паспорт шинэчлэгдсэн тохиолдолд хүсэлт гаргана

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 10 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 8 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)
Хүлээн авагчийн нэр: Гадаадын иргэн, ХГазар

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 15.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 30.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан , 100900012003)

Хүлээн авагч: " Гадаадын иргэн, ХГазар "

Гүйлгээний дүн: 1 хүн – 7$ /тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар/
Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах