Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах

Оршин суух зөвшөөрөл олгох хэлбэр