Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах

Оршин суух зөвшөөрөл олгох хэлбэр

 

Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтийг гадаадын иргэн тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гаргана.