Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрөл олгох хэлбэр-Хөдөлмөр эрхлэгч

Хөдөлмөр эрхлэгчийн төрөл

 

К1 ангиллын визтэй ирсэн гадаадын иргэн хөдөлмөр эрхлэгч хэлбэрийн бүх төрөлд оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт гаргаж болно.