Эхлэл     Хөдөлмөр эрхлэгчийн төрөл

C9 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл хүсэх

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэнийг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлүүлэх шаардлага, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Визийн зөвшөөрөл мэдүүлэх үед гаргасан албан хүсэлтийн эх хувь, бүрдүүлсэн бусад баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
 • Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байх);
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон зөвшөөрөл;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Мэдүүлгийн хуудас.
 • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар;

 

Санамж

 

 • Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтээ гадаадын иргэн тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

 • Монгол Улсад анх удаа оршин суух зөвшөөрөл хүсэж буй гадаадын иргэн өөрийн биеэр ГИХГ-т ирж биеийн давхцахгүй өгөгдлийг /хурууны хээ, зураг/ бүртгүүлэх шаардлагатай.

 • Оршин суух зөвшөөрөл хүсэх баримт бичгийг цаасан хэлбэрээр, эх хувиар гадаадын иргэн харьяатын газар мэдүүлнэ.

 • Албан болон хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнийг шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэхийг шаардана

 • Хүсэлтийг гадаадын иргэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн мэдүүлнэ.

 • Оршин суух зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд 90 хоногийн дараа дахин хүсэлт гаргана

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ– Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 1320000052)
Хүлээн авагчийн нэр: ГАДААДЫН ИРГЭН, ХГАЗАР
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн мөнгөн дүн:
            Энгийн үйлчилгээ - 135.000₮

            Яаралтай үйлчилгээ - 255.000₮

Гүйлгээний утга: Оршин суух зөвшөөрөл /хүний тоо, гадаадын иргэний регистрийн дугаар/

САНАМЖ: Та төлбөрөө төлөхдөө хянамгай хандана уу. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруугаас болж төлбөр илүү төлсөн тохиолдолд  буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагчийн нэр: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн:  1 хүн - 21.000₮ 
Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 156.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 276.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар