Эхлэл     Хөдөлмөр эрхлэгчийн хамаарал бүхий этгээд

C1-1 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл хүсэх

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, үндсэн C1-тэй ямар хамааралтай болох, Монгол Улсад байх хугацааг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Визийн зөвшөөрөл мэдүүлэх үед гаргасан албан хүсэлтийн эх хувь, бүрдүүлсэн бусад баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
 • Үндсэн С1 иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэхний хуулбар 
 • Гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 • Мэдүүлгийн хуудас. 
 • Хүсэлтийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ирүүлбэл итгэмжлэлийг ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэх түүний хуулбарын хамт.

            Санамж

 

 • “Хамаарал бүхий этгээд” гэж гадаадын иргэний эхнэр, нөхөр, хүүхэд,  хамтран амьдрагч, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эхийг гэрчлэх баримт бүхий гадаадын иргэнийг хэлнэ.
 • Эцэг, эхийн хамт амьдардаг, шууд асрамжид байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдэд оршин суух зөвшөөрөл олгож болно. 
 • Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс 21 хоногийн дотор мэдүүлнэ.
 • Монгол Улсад анх удаа оршин суух зөвшөөрөл хүсэж буй гадаадын иргэн өөрийн биеэр ГИХГ-т ирж биеийн давхцахгүй өгөгдлийг /хурууны хээ, зураг/ бүртгүүлэх шаардлагатай.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг үндсэн C1 иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар олгоно.
 • Оршин суух зөвшөөрөл хүсэх баримт бичгийг цаасан хэлбэрээр, эх хувиар гадаадын иргэн харьяатын газар мэдүүлнэ.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ– Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 1320000052)
Хүлээн авагчийн нэр: ГАДААДЫН ИРГЭН, ХГАЗАР

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн мөнгөн дүн:
               Энгийн үйлчилгээ - 135.000₮

               Яаралтай үйлчилгээ - 255.000₮

Гүйлгээний утга: Оршин суух зөвшөөрөл / хүний тоо, гадаад иргэний регистрийн дугаар /  

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагчийн нэр: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн:  1 хүн - 21.000₮ 
Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн "

 

САНАМЖ: Та төлбөрөө төлөхдөө хянамгай хандана уу. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруугаас болж төлбөр илүү төлсөн тохиолдолд  буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 156.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 276.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар