Эхлэл     Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

  • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт 
  • Засаг даргын тодорхойлолт (6 сараас дээш хугацаагаар сунгалт хийлгэх тохиолдолд);
  • Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх, итгэмжлэх;
  • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  • Мэдүүлгийн хуудас. (Цахимаар мэдүүлэх)

Санамж

 

Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас дээш хоногийн өмнө хэлбэр төрөл өөрчлөх хүсэлт гаргана.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн - Ажлын 5 хоног
Яаралтай – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 15.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 30.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮
Гүйлгээний утга: "ОСЗ 1 хүн"

 

Нийт:
Энгийн үйлчилгээ – 35.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 50.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар