Эхлэл     K4 ангиллын виз хүсэх

K4 ангиллын виз хүсэх

K4 ангиллын 30 хүртэл хоногийн цахим виз мэдүүлэх

 

  • Уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, уригдагч иргэнд виз олгох газар,  Монгол Улсад байх хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах); 
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын гэрчилгээ, иргэний хувьд баримт бичиг;
  • Гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
  • Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн чадавхтайг нотолсон баримт бичиг, ирэх, буцах тийз захиалгын хуудас;
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
  • Мэдүүлгийн хуудас;

 

 

 

Санамж

 

  • Түр ирэгчээр тухайн жилдээ 180 хоносон тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөл заавал авна.
  • Баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, худал мэдүүлсэн, худал мэдүүлж виз авсан нь тогтоогдсон бол 180 хоног, бусад үндэслэлээр татгалзсан бол 30 хоногийн дотор хүсэлтээ дахин гаргаж болно.

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Зарим Улсын иргэд цахимаар "Цахим виз"

мэдүүлэх боломжтой.

 

Цахимаар үйлчилгээ авах