Эхлэл     K6 ангиллын виз хүсэх

K6 ангиллын виз хүсэх

Дамжин өнгөрөх гадаадын иргэний бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Дамжин өнгөрөх гадаадын иргэн олон улсын хилийн боомтод виз мэдүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 

  • Уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
  • Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн чадавхтайг нотолсон баримт бичиг, ирэх, буцах тийз захиалгын хуудас;
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
  • Мэдүүлгийн хуудас.

 

Санамж

 

 

▪Баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, худал мэдүүлсэн, худал мэдүүлж виз авсан нь тогтоогдсон бол 180 хоног, бусад үндэслэлээр татгалзсан бол 30 хоногийн дотор хүсэлтээ дахин гаргаж болно.

Хандах газар

 

 

Монгол Улсын олон улсын хилийн боомтод

 

 

 

Зарим Улсын иргэд цахимаар "Цахим виз"

мэдүүлэх боломжтой.

Цахимаар үйлчилгээ авах