Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл олгох хэлбэр