Эхлэл     Гадаадын иргэний бүртгэл

Гадаадын иргэний бүртгэл

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24.4.Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 48 цагийн дотор бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийг цахимаар хийж болно.

Та гадаадын иргэний бүртгэлийг дараах сувгуудаас сонгон хялбар бүртгүүлэх боломжтой