Эхлэл     Анкет татаж авах

Анкет татаж авах

 

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ
Маягт-1
(Визийн зөвшөөрөлгүй)

Татах PDF

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ
Маягт-2
(Визийн зөвшөөрөлтэй)

Татах PDF

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ
Маягт-3
(Хамаарал бүхий этгээд)

Татах PDF

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ Маягт-6   
(Хувийн хэргээр зорчих урилга,визийн зөвшөөрөл)

Татах PDF  Татах Word

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ Маягт-7   
(F1, F2, F3, H1, H2, H3, G)

Татах PDF

ХОЁРДМОЛ ХАРЬЯАЛАЛ ҮҮСГЭСЭН ИРГЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ-АНКЕТ


Татах Word