Эхлэл     Анкет татаж авах

Анкет татаж авах

 

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ
Маягт-1
(Түр ирэгч 90 хүртэл хоног)

Татах PDF  Татах Word

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ Маягт-2   (Оршин суух зорилгоор ирэгч 91-ээс дээш хоног)

Татах PDF  Татах Word

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ Маягт-3   
(Хамаарал бүхий этгээд)

Татах PDF  Татах Word

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ Маягт-6   
(Хувийн хэргээр зорчих урилга,визийн зөвшөөрөл)

Татах PDF  Татах Word