Эхлэл     Түгээмэл асуулт хариулт

Түгээмэл асуулт хариулт
1Гадаадын иргэн ямар хугацаанд хэрхэн бүртгэл хийлгэх вэ?
Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь түүнийг хилээр орж ирснээс хойш 48 цагийн дотор ГИХГ-т бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийг цахимаар хийлгэнэ. Цахим хаяг eimmigration.mn
2Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй иргэн олон удаагийн виз авах шаардлагатай юу?
Шаардлагагүй. Монгол Улсад удаан хугацаагаар оршин суугч гадаадын иргэн нь оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд визгүйгээр хилээр нэвтэрнэ. Хил нэвтрэхдээ оршин суух үнэмлэхээ биедээ авч явна.
3Визийн зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа хэд хоног вэ?
Визийн зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа 60 хоног бөгөөд уг хугацаанд холбогдох Элчин сайдын яам, консулын газар, эсвэл зөвшөөрөлд заагдсан хилийн боомт дээрээс визээ авах боломжтой.
4Визийн хүчинтэй хугацаа гэдгийг тайлбарлаж өгнө үү? Орох визийн хүчинтэй хугацаа хэд хоног байдаг вэ?
Визийн хүчинтэй хугацаа гэдэгт орох, дамжин өнгөрөх бүх төрлийн виз олгосон өдрөөс Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэлх хугацааг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл визийн хүчинтэй хугацааны дотор уг визээ ашиглан хилээр нэвтрэх боломжтой гэсэн үг. Визийн хуудсан дээр хүчинтэй хугацааг “Enter before……” гэж тэмдэглэсэн байдаг. Нэг болон хоёр удаагийн орох виз нь гадаадын иргэн Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэл 150 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
5Хамаарал бүхий этгээд гэдэгт хэнийг ойлгох вэ?
Тухайн иргэний эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, хүүхдийг “хамаарал бүхий этгээд” гэж ойлгоно.
6Өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор танай байгууллагын ажиллах цагийн хуваарь өөрчлөлт орсон уу?
Өөрчлөлт ороогүй. Ажлын өдрүүдэд 08:00-16:30 цагийн хооронд ажиллаж байна.
7Танайхаас авах баримт бичгээ хүргэлтээр авах боломжтой юу?
Гадаадын иргэн, түүнийг уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хүсэлт гаргасан тохиолдолд Кэй Жи Би Тэгбэ /KGB Tegbe/ шуудан хүргэлтийн үйлчилгээ ашиглан гадаадын иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэх, гэрчилгээ, тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг Улаанбаатар хот дотор хүргүүлэх боломжтой.
8Оршин суух зөвшөөрөл шинээр хүсэх бол цахимаар хандаж болох уу?
Шинээр оршин суух зөвшөөрөл хүсэх бол бичиг баримтаа биечлэн авчирч өгнө. Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт хийлгэх бол цахимаар хандах боломжтой.
9Гадаадын иргэн хилээр гарсан тодорхойлолтыг хаанаас авах вэ?
Хил нэвтрэлттэй холбоотой асуудлаар Хил хамгаалах ерөнхий газрын Шалган нэвтрүүлэх газарт хандана.
10“Орох” визийн хүчинтэй хугацаанд Монгол Улсад орж ирж чадахгүй нөхцөл байдал үүссэн бол визийн хугацааг сунгах боломжтой юу?
Визийн хүчинтэй хугацааг сунгах боломжгүй. Хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд дахин шинээр визийн зөвшөөрөл/виз мэдүүлнэ.